Scottish firm Wolfson

0

Samsung ได้จับมือกับแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบเสียงชื่อดัง Wolfson เพื่อใช้ในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในระยะยาว!!!

ข่าวนี้เป็นเรื่องน่ายินดีมากครับที่ Samsung ได้เซนต์สัญญาระยะยาวกับแบรนด์ Wolfson ที่แฟนๆมือถือ Samsung บางคนเลือกซื้อมือถือ Galaxy ก็เพราะเรื่องระบบเสียงเลยละอย่าง Scottish firm Wolfson ซึ่งจากผลงานตั้งแต่ Samsung …