Samsung Galaxy S6 edge+ Pink

0

Samsung Galaxy S6 edge+ สีชมพูเปิดตัวในประเทศจีนแล้ว! อาจจะวางจำหน่ายในตลาดโลกปีหน้า!!!

Samsung มักจะออกสีใหม่ๆเป็นพิเศษในบางประเทศ ตั้งแต่สมัย Samsung Galaxy Note 3, Galaxy S4, Galaxy S5 ที่มีสีชมพูเปิดตัวมาภายหลัง (และจำหน่ายในบางประเทศ) และ Galaxy S6 ที่มีสีพิเศษ Green Emerald และ Blue Top…