samsung galaxy s4 specs

0

Samsung Galaxy S4 สรุปสเปคจริงเทียบกับข่าวลือของ SamMobile

สำหรับตารางต่อไปนี้คือข่าวลือเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S4 จากเวบมือถือที่เน้น Samsung ชื่อดัง SamMobile เทียบกับข้อมูลสเปคจริงหลังจากเปิดตัว ผลออกมาก็ใกล้เคียงมากนะครับแต่ทาง SamMobile ก็ทำเก๋เอามาเปรียบเที…