samsung galaxy s4 3d camera

0

Samsung Galaxy S4 อาจจะมาพร้อมกล้องในรูปแบบ 3 มิติ!!!

Samsung ได้มีการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3 มิติทั้งภาพนิ่งและการบันทึกวีดีโอ การถ่ายภาพแบบ Panorama และระบบกล้องแบบใหม่ ทำให้ตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่ Samsung Galaxy S4 จะมีความสามารถในการจับภาพวิดี…