Samsung Galaxy S3 64GB

0

Samsung Galaxy S3 ปรับลดราคารับปีใหม่ทั้งรุ่น 16GB และ 64GB เลยครับ!!!

Samsung ปรับลดราคาของ Samsung Galaxy S3 รุ่น 16GB ราคาเหลือ 20000 บาทถ้วน (จากราคา 21900 บาท) และ 64GB ราคาเหลือ 24900 บาท (จากราคา 27900 บาทแหม….ตัว 64GB พึ่งวางจำหน่ายนะเนี่ย) ราคานี้สามารถหาซื้อได…