Samsung Galaxy S11e

0

พบข้อมูลใหม่ Samsung Galaxy S11 จะมาพร้อมกันสามรุ่น เหมือน S10
ข่าวลือ Samsung Galaxy S11e จะมีแบตเพิ่ม 20% และรองรับ 5G