Samsung Galaxy S10 Lite

0

เปิดข้อมูล Samsung Galaxy S10 Lite หลุดก่อนเปิดตัว
Samsung Galaxy S10 Lite จะมาพร้อมแบตเตอรี่ 4,370 mAh
เปิดข้อมูล Samsung Galaxy Lite ที่จะมีชื่อจริงว่า Galaxy S10 E
พบข้อมูล Geekbench ของ Samsung Galaxy S10 Lite ที่มาพร้อม Snapdragon 855