Samsung Galaxy note7

0

Samsung logo | Samsung Galaxy note7 | คำแถลงการณ์ Samsung Galaxy Note 7 อย่างเป็นทางการ แก่ลูกค้าชาวไทย มาแล้ว!!!
คำแถลงการณ์ Samsung Galaxy Note 7 อย่างเป็นทางการ แก่ลูกค้าชาวไทย มาแล้ว!!!

ต่อไปนี้คือคำแถลงการณ์ของทาง Samsung ที่ได้ฝากให้เผยแพร่แก่ผู้ที่เป็นลูกค้าชาวไทยและคนที่สนใจข่าวการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ Galaxy Note 7 จากกรณีเกิดข้อผิดพลาดในการผลิต และส่งผลต่อผู้ที่สั่งจองเป็นเจ้าของ N…