Samsung Galaxy Note

0

มาแล้วภาพหลุด Samsung Galaxy Note 9 ที่ยังคงเหมือนเดิม !!
Samsung Galaxy Note 7 มีภาพเครื่องจริงหลุดออกมาแล้ว!