Samsung Galaxy Camera wi-Fi

0

รีวิว Samsung Galaxy S4 Zoom กล้องหรือโทรศัพท์พร้อมตัวอย่างภาพถ่ายขนาด 100% : ตอนจบ

สำหรับ Samsung Galaxy S4 Zoom จุดเด่นเลยไม่ใช่แค่ว่ามันคือกล้องที่สามารถโทรศัพท์ได้ แต่มันคือความสะดวกที่โดนใจมาก Samsung Galaxy S4 Zoom มันช่วยให้ผมสามารถถ่ายภาพแล้วแชร์ จากนั้นยังนำภาพมาใช้งานในบทความจริงๆได้ด้วย

!!!Samsung Galaxy Camera กล้องสมาร์ท ระบบ Android ออกรุ่น Wi-Fi only ที่ประเทศเกาหลี

Samsung Galaxy Camera สมาร์ทคาเมร่า กล้องที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นตัวขับเคลื่อนภายใน หลังจากที่ออกตัวรองรับระบบ 3G มาก่อนหน้านี้แล้ว ทางประเทศเกาหลีก็เริ่มประกาศปล่อยตัว Galaxy camera ที่ใช้งานแต่ก…