Samsung Galaxy Camera wi-Fi

0

รีวิว Samsung Galaxy S4 Zoom กล้องหรือโทรศัพท์พร้อมตัวอย่างภาพถ่ายขนาด 100% : ตอนจบ

สำหรับรีวิวเจ้า Samsung Galaxy S4 Zoom ก็มาถึงตอบจบแล้วนะครับ โดยในตอนจบนี้เราจะมาดูกันในเรื่องการใช้งานทั้งในส่วนของความเป็นโทรศัพท์มือถือ และความเป็นกล้องถ่ายรูปซึ่งเท่าที่ได้สัมผัสผมว่าเจ้า Samsung Galaxy

!!!Samsung Galaxy Camera กล้องสมาร์ท ระบบ Android ออกรุ่น Wi-Fi only ที่ประเทศเกาหลี

Samsung Galaxy Camera สมาร์ทคาเมร่า กล้องที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นตัวขับเคลื่อนภายใน หลังจากที่ออกตัวรองรับระบบ 3G มาก่อนหน้านี้แล้ว ทางประเทศเกาหลีก็เริ่มประกาศปล่อยตัว Galaxy