Samsung Galaxy A6

0

เผยรายละเอียด Samsung Galaxy A6s จาก TENAA
หลุดสเปคและราคาของ Samsung Galaxy A6 และ A6+ (2018)
ชมคลิปแนะนำวิธีการใช้งาน Samsung Galaxy A6 รุ่นปี 2018
เปิดภาพ Samsung Galaxy A6+ ที่มาพร้อมกับสีพิเศษสองสี
Samsung Galaxy A6+ (2018) ผ่านการรับรองจาก Wi-Fi Alliance แล้ว
Samsung Galaxy A6+ รุ่นปี 2018 จะมาพร้อมกับจอแบบ Infinity Display
ตามมาติดๆ พบข้อมูลสเปค Samsung Galaxy A6 และ A6+