Samsung Cloud

0

Samsung Galaxy Note 7 3 | Samsung Cloud | Samsung Cloud บริการใหม่สำหรับผู้ใช้ Galaxy Note 7 ให้พื้นที่เพิ่ม 15GB ฟรี
Samsung Cloud บริการใหม่สำหรับผู้ใช้ Galaxy Note 7 ให้พื้นที่เพิ่ม 15GB ฟรี

หลังจากที่มีการเปิดตัว Samsung Galaxy Note 7 ออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน เราก็ได้ทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเจ้า Note 7 นั้นจะมาพร้อมกับความจุภายใน 64GB (ไม่มีตัวเลือก) ซึ่งทั้งนี้ทาง Samsung ยังได้จั…