sabuy.com

0

Sabuy.com เว็บไซต์ E-Commerce ของไทยประกาศปิดการให้บริการแล้ว

  วันนี้ Sabuy.com ประกาศจะปิดให้บริการในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 นี้ และการซื้อ-ขายผ่านเว็บไซต์ของเราจะหยุดในวันที่ 3 มิถุนายน 2556   “เป็นเรื่องยากในการตัดสินใจปิดบริการของ Sabuy.com เพราะตลอดปีที่ผ่านมาท…