S4 mini spec

0

!!!เว็บ UAPROF ยืนยันการมาของ Samsung Galaxy S4 mini มาแน่ อย่างน้อยสามรุ่น รอกันได้เลย ^^

เว็บไซ์ UAPROF ได้ยืนยันภาพของรหัสเครื่อง Samsung Galaxy S4 mini ทั้งเรื่องของขนาดหน้าจอ และรายละเอียดอื่นๆของ Galaxy S4 mini   Samsung Galaxy S4 mini ตามที่คาดไว้ตามข่าวจะมาในสีเหมือนกับรุ่นใหญ่ คือ สีขาว Whit…