Rune Factory 5

คอเกมเซ็งเกม Rune Factory 5 เลื่อนยาวไปออกปี 2022

XSEED Games ได้ประกาศเลื่อนการเปิดตัว Rune Factory 5 ภาคภาษาอังกฤษ ออกจากกรอบเวลาวางจำหน่ายปี 2021 ที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ เลื่อนไปเป็นต้นปี 2022 Rune Factory 5 เปิดตัวครั้งแรกสำหรับ Switch ในญี่ปุ่นเมื่อว…