Rune Factory 5

rune-factory-5
สายปลูกผักทำฟาร์มเตรียมตัว Rune Factory 5 ประกาศวางขายบน PC ในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้

หลังจากที่มีข้อมูลมากว่าสัปดาห์ ในที่สุด Marvelous และ XSEED Games ก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่า Rune Factory 5 สำหรับ PC ในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ บน Steam โดยมีให้เลือกซื้อ 2 เวอร์ชั่นคือ Standard Edition และ …

คอเกมเซ็งเกม Rune Factory 5 เลื่อนยาวไปออกปี 2022

XSEED Games ได้ประกาศเลื่อนการเปิดตัว Rune Factory 5 ภาคภาษาอังกฤษ ออกจากกรอบเวลาวางจำหน่ายปี 2021 ที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ เลื่อนไปเป็นต้นปี 2022 Rune Factory 5 เปิดตัวครั้งแรกสำหรับ Switch ในญี่ปุ่นเมื่อว…