ROX Wireless

0

ประชาสัมพันธ์ : RTB เปิดตัว JABRA ROX Wireless หูฟังสเตอริโอไร้สาย แบบ in-ear คุณภาพสูง

อาร์ทีบี เทคโนโลยี ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของหูฟังสเตอริโอแบบไร้สาย พร้อมเปิดตัว JABRA ROX Wireless หูฟังสเตอริโอแบบ in-ear คุณภาพสูง