Rhino Shield

0

!!!Rhino Shield สุดยอดเทคโนโลยีปกป้องหน้าจอมือถือ ตกไม่แตก ทุบไม่เข้า เริ่มคืบหน้าในการระดมทุน

กลุ่มผู้พัฒนา Rhino Shield ที่ใช้สำหรับปกป้องหน้าจอโทรศัพท์และแท็บเล็ต เคยให้สัญญาถึงประสิทธิภาพและการพัฒนาที่ต้องการหาทุนเริ่มต้น เพื่อผลลัพท์สำหรับการปกป้องที่น่าทึ่ง ตกไม่แตก ทุบไม่เข้า   Rhino Shi…