Review Acer Aspire Switch 10

0

รีวิว Acer Aspire Switch 10 เต็มอิ่มทุกรูปแบบของการใช้ชีวิต โดยทีม AppDisqus

Acer Aspire Switch 10 เป็นอีกรุ่นที่ตอนแรกผมรู้สึกไม่ปลื้มนักเพราะขอบเครื่องดูหนา แต่พอใช้งานจริงน่าประทับใจมากครับ