Recon Jet

0

Recon Jet แว่นตาสุดเท่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยคู่แข่งของ Google Glass!!!

เพราะการมาของ Google Glass อุปกรณ์ล้ำสมัยที่เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้มีผู้ผลิตอุปกรณ์ที่คล้ายๆกันออกมา หนึ่งในนั้นก็คือ Recon Jet ซึ่งมีรูปลักษณ์แนวสปอร์ตสุดเท่ และมีราคาสั่งจองเ…