rear camera

0

ภาพถ่ายอย่างเป็นทางการจากกล้องหลังของ Samsung Galaxy Note 7

หลังจากที่มีการ…

CEO โชว์อีกรอบภาพถ่ายจากกล้องหลังของ OnePlus 3 ก่อนการเปิดตัว

อีกเพียงไม่กี่ว…

ลือ iPhone 7 จะมีดีไซน์คล้าย iPhone 6 แต่กล้องหลังจะไม่นูนออกมาอีกต่อไป

ถึงแม้ว่าช่วงนี…