ransomware

0

รู้จัก LockBit แรนซัมแวร์ตัวร้ายโจมตีสายการบินในไทย และทางแก้ไขป้องกันจาก Kaspersky

LockBit แรนซัมแวร์ตัวร้ายโจมตีสายการบินในไทย แรนซัมแวร์ LockBit ถูกค้นพบตั้งแต่ในเดือนกันยายน ปี 2019 ซึ่งเดิมมันมีชื่อว่า แรนซัมแวร์ “ABCD” ถูกออกแบบมาเพื่อบล็อกการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเป้าหมายเพื่อแล…

FBI ออกเตือนโรงพยาบาลระวังการโจมตีจาก Ransomware ที่กำลังมากขึ้น

หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้ออกคำเตือนเพื่อเตือนโรงพยาบาลรวมถึงผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ว่าตอนนี้ทั้งโรงพยาบาลและบริษัทต่าง ๆ กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกโจมตีโดย Ransomware…

โดนแรนซัมแวร์ ต้องป้องกันและแก้ไขอย่างไร ข้อมูลดีๆ จากแคสเปอร์สกี้

เมื่อเร็วๆ นี้ในประเทศไทย มีเหตุการณ์ Ransomware โจมตีโรงพยาบาลในประเทศ ซึ่งแรนซัมแวร์คือโปรแกรมประสงค์ร้ายที่เข้ามาปิดกั้นข้อมูลและการใช้งานไม่ให้เข้าใช้ด้วยจุดประสงค์เพื่อเรียกเงินในการปลดล็อก เป็นการโจม…

petya_statement
มัลแวร์เรียกค่าไถ่ Petya ออกประกาศสาธารณะฉบับแรก เรียกเงินจำนวน $250,000

ในที่สุดกลุ่มแฮ็กเกอร์เบื้องหลัง Petya Ransomware มัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่กำลังระบาดกันอยู่ทั่วโลกก็ได้ออกประกาศฉบับแรกถึงผู้ที่ติดมัลแวร์ตัวนี้เข้าไปแล้ว โดยเป็นการเรียกร้องเงินจำนวน 100 Bitcoin หรือตีเป็นเง…

เกิดการโจมตีของ “ไวรัสเรียกค่าไถ่” แพร่กระจายไปทั่วโลก ในขณะนี้ลามไปแล้ว 74 ประเทศในเวลาแค่ 6 ชั่วโมง!

การโจมตีของ ransomware หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ตัวล่าสุดที่กำลังเป็นข่าวทุกช่องทางอยู่ในขณะนี้ กำลังกระจายไปทั่วโลกในอัตราที่รวดเร็วจนน่าวิตกเลยครับ ซึ่งมีการรายงานสถานะการณ์กันแบบอัพเดทกันชั่วโมงต่อชั่วโมง เพ…