Ransomware 2.0

ransomware | Ransomware 2.0 | แคสเปอร์สกี้ แนะนำมาตรการเพื่อปกป้องบริษัทจากแรนซัมแวร์
แคสเปอร์สกี้ แนะนำมาตรการเพื่อปกป้องบริษัทจากแรนซัมแวร์

แคสเปอร์สกี้แถลงเรื่องเหตุการณ์การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ล่าสุดและคำแนะนำสำหรับองค์กร  การโจมตีการดำเนินงานด้านไอทีของบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ในประเทศสำคัญๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งล่าสุดนี้ น่าเส…