Ransomware 2.0

แคสเปอร์สกี้ แนะนำมาตรการเพื่อปกป้องบริษัทจากแรนซัมแวร์

แคสเปอร์สกี้แถลงเรื่องเหตุการณ์การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ล่าสุดและคำแนะนำสำหรับองค์กร  การโจมตีการดำเนินงานด้านไอทีของบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ในประเทศสำคัญๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งล่าสุดนี้ น่าเส…