r7 lite

0

OPPO ปรับราคา R7 Lite ใหม่! เหลือ 9,990 บาท มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

OPPO R7 Lite ปรับราคาเหลือ 9,990 บาท 

มีการปรับลดราคาสมาร์ทโฟนระดับกลางของแบรนด์อีกครั้งครับ OPPO R7 Lite …