quietly brilliant

0

!!!HTC ขอทิ้งสโลแกนเดิม “quietly brilliant” ไม่เอาแล้วแบบเงียบๆ ขอดังเปรี้ยงปร้างในการตลาดเชิงรุก เริ่มที่ HTC ONE

ก่อนหน้า HTC ONE เปิดตัว ต้องยอมรับว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาของ HTC ไม่ได้มีการตลาดที่ดุดันมากนักในการโปรโมตสินค้าของตน สโลแกน quietly brilliant “ความรุ่งโรจน์ สว่าง ไสว แบบเงียบๆ” เป็นสิ่งที่…