quantum computer

50252942522 721e440439 b | quantum computer | สหรัฐอเมริกาแบนบริษัทจีนที่พัฒนาควอนตัมให้กองทัพคอมมิวนิสต์
สหรัฐอเมริกาแบนบริษัทจีนที่พัฒนาควอนตัมให้กองทัพคอมมิวนิสต์

สหรัฐอเมริกาได้เริ่มดำเนินการเพิ่มเติม ขัดขวางประเทศจีนไม่ให้มีอำนาจเหนือในด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ โดยทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้เพิ่มบริษัทจีน 8 บริษัทอยู่ในรายการ Entity list หรือรายการแบนเพื่อไม่ให้บร…