PureView

0

Appdisqus Showcase : เปรียบเทียบภาพถ่ายจาก HTC One vs. Nokia Lumia 920 ศึกเทพชนเทพ!!!

ในงานเปิดตัว HTC One ที่ผ่านมาผมได้ลองทดสอบเปรียบเทียบกล้องซึ่งเป็นจุดขายของรุ่นนี้ เทียบกับเจ้า Nokia Lumia 920 ที่หลายๆคนยอมรับในคุณภาพและจุดเด่นในเรื่องถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย ก็อดที่จะลองถ่ายภาพและนำมาฝา…

ท้าดวล!!!กล้องขั้นเทพ HTC One vs. Nokia Lumia 920

เวบ neowin ได้ทำการทดสอบมือถือที่เน้นเรื่องกล้องอย่าง HTC One กับมือถือที่ได้รับคำชมในเรื่องการถ่ายภาพมามากมายอย่าง Nokia Lumia 920 โดยเจ้า HTC One มีลูกเล่นเรื่องกล้องอย่าง HTC Ultra Pixel Camera โดยถึงแม…