ProRealTime

วิธีการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของเราเอง

แพลตฟอร์มเทรดดิ้งถือเป็นซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งที่สามารถใช้เทรดดิ้งบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ โดยสามารถใช้งานบนเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดติดตั้งไว้ก็ได้ ซึ่งแพลตฟอร์มการซื้อขายนี้สามารถช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนา…