Private Browser

0

How to private-browser on iOS/Android
[TIPS] วิธีซ่อนตัวตนจากการเข้าใช้งานบราวเซอร์บน iPhone iPad และ Android จะเข้าเว็บอะไรก็ไม่ต้องกลัวมีใครรู้แล้วนะพวกคุณ =)

โบราณว่าไว้ ทำอะไร (และเป็นหญิงไทย ชายไทย เกย์ไทย เก้งไทย เลสไทย หรือเพศทางเลือกใดๆ) อย่าทิ้งข้อมูล แน่นอนว่าบนมือถือซึ่งเป็นเสมือนอวัยวะชิ้นที่ 33 ก็เช่นกัน ห้ามพลาดตกม้าตายด้วยการเปิดบราวเซอร์มาเข้าเว็บต…