Prince of Persia remake

เกม Prince of Persia รีเมค อาจไม่ออกบน Nintendo Switch

ข่าวหลุดก่อนหน้…

Prince of Persia รีเมคบน PS4 , Nintendo Switch อาจเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้

เกม Prince of Persia Remake จะมีการประกาศและเปิดตัวในงาน ดิจิทัลของค่าย ในชื่อ Ubisoft Forward ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี หน้า