price

0

ประกาศราคาแล้วในฮ่องกง Sony Xperia ZR LTE(18,xxx) กับ HTC Butterfly S LTE(24,xxx)

ในขณะนี้สมาร์ทโฟนเรือธงตัวใหม่จาก 2 ผู้ผลิตเอเชีย มุมแดง Sony Xperia ZR จากญี่ปุ่นกับ มุมน้ำเงิน HTC Butterfly S จากไต้หวัน พร้อมจะเข้ามาวางขายในฮ่องกงแล้ว โดยที่ทาง Sony จะวางขายใน Sony Store ของตัวเอง กั…