Predator Hunting Grounds

Sony เชิญร่วมทดลองเล่นเกม Predator Hunting Grounds Free Trial Weekend ฟรี

โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ สิงคโปร์ ประกาศวางจำหน่ายเกม “Predator: Hunting Grounds” ในวันที่ 24 …