ppo find 5 update firmware

0

ด่วน!!! OPPO Find 5 ออกอัพเดตอีกรอบ แก้เรื่องแบต NFC และกล้อง!!!

“OPPO Find 5 มีอัพเดทซอฟแวร์อีกครั้งขนาดไฟล์ 131.65 MB โดยการอัพเดตครั้งนี้ ปรับปรุงเรื่องกล้อง, แบตเตอรี่, Menu …