POPYUT

มาแทน POPCAT กับเกมกดท่านผู้นำใน POPYUT! ของใหม่คนไทยทำ!

POPYUT คือเว็บไซต์สำหรับฆ่าเวลาแห่งใหม่โดยอ้างอิงมาจากเว็บ POPCAT เว้บที่กำลังคลองเฟสบุ็คหลายๆคนตอนนี้โดยเข้าไปกดหน้าแมวเพื่อให้มันนับแต้ม และ มีการจันอันดับประเทศด้วย ซึ่งไทยเราชนะไปภายในเวลา 20 ชม! โดย P…