Play store 4

0

!!!Google เตรียมปล่อย PlayStore เวอร์ชั่น 4 ออกแบบใหม่สบายตามากกว่าเดิม

Google เตรียมปล่อยการอัพเดทของ Playstore คลังแอพพลิเคชั่นของพวกเขาบนอุปกรณ์ Android อีกครั้งซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่ 4 มีการปรับปรุงในเรื่องของหน้าตาการใช้งานโดยรวม

googleplaystore4.0

 

 …