Pixable

0

Pixable ชื่อใหม่ของ AIS Photobox!

ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2557 นี้เป็นต้นไป ลูกค้า AIS Photobox สามารถพบกับประสบการณ์ใหม่ ในการติดตามภาพถ่ายเพื่…

Pixable Android App Review – แอพ social ในรูปแบบของภาพถ่าย

เคยมีคำกล่าวที่ว่า คำพูดบางครั้งก็ไม่สามารถสื่อความหมายได้ดีเท่ารูปภาพ ในปัจจุบันโลกโซเขียลต่างก็ขยายตัวเองครอบคลุมชีวิตประจำวันของทุกคน
โดยมีทั้ง Facebook Twitter Instagram เรียกได้ว่า 3 ช่องทางนี้คือหัวใจของโซเชียลเน็ตเวิร์กในตอนนี้ก็เป็นได้…