Perfect Warranty

0

จากวันนี้จำไว้ง่ายๆ เห็นแล็ปท็อปของ Asus เมื่อไหร่ หมายถึงว่าภายในใส่ Windows 10 แท้ทุกเครื่อง พร้อมรับประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป แล็ปท็อปของเอซุสทุกรุ่นที่นำมาขายในประเทศไทยจะถูกติดตั้งแพลตฟอร์ม Windows 10 ก่อนวางตลาด แล็ปท็อปของเอซุสทุกรุ่นที่ติดตั้งด้วยแพลตฟอร์ม Windows 10 จะได้รับความช่วยเหลือ…