Pebble 2 SE

0

00 Upload JPG | Pebble 2 SE | Pebble เปิดตัว Smartwatch รุ่นใหม่ Pebble 2 และ Pebble 2 SE
Pebble เปิดตัว Smartwatch รุ่นใหม่ Pebble 2 และ Pebble 2 SE

หลังจากที่เคยประสบความสำเร็จไปแล้วกับ Pebble นาฬิกาอัจฉริยะหรือ Smartwatch รุ่นแรกของบริษัท ล่าสุดทางบริษัทก็ได้เปิดตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่ผู้สืบต่อความสำเร็จออกมาพร้อมกันถึง 2 รุ่น นั่นก็คือ Pebble 2 และ Pebbl…