page manager

0

เครื่องระบบ Android สามารถโพสวีดีโอพร้อมภาพนิ่ง ลงบนหน้าแฟนเพจได้พร้อมกันแล้ว!

ในที่สุดผู้ดูแลแฟนเพจใน Facebook ก็สามารถจัดการโพสที่มีการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นแล้วครับ ใครที่ใช้แอปพลิเคชั่น Page Manager บนเครื่อง Android ตอนนี้ทุกคนสามารถโพสภาพนิ่งพร้อมวีดีโอได้พร้อมๆ ก้น ซึ่งตามปกติแล้วการโพสภา…