P40

0

HUAWEI P40 Series สมาร์ทโฟน 5G ตัวจริง ที่รองรับ 5G ใช้งานได้จริงแล้วทุกย่านความถี่ ประมวลผลฉับไว ในราคาสมเหตุสมผล

HUAWEI P40 Series เป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับสัญญาณ 5G ประเทศไทยเต็มรูปแบบ สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรออัปเดท และยังรวมถึงคุณสมบัติที่รองรับอนาคตได้กับสัญญาณ 5G ในทุกย่านความถี่ที่ประเทศไทยเราจะมีโอกาสหยิบ…

เปิดภาพ Motorola P40 ที่โชว์ภาพหน้าจอมีรู !!

โมโตโรล่าเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น P30 ในฐานะที่เป็นรุ่นภาคต่อของสมาร์ทโฟนรุ่น Moto X ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Android One โดย Moto P30 Play กลายเป็น Motorola One ในขณะที่ P30 Note ถูกเรียกว่า Moto One Power…