P40 Pro

HUAWEI P40 Series สมาร์ทโฟน 5G ตัวจริง ที่รองรับ 5G ใช้งานได้จริงแล้วทุกย่านความถี่ ประมวลผลฉับไว ในราคาสมเหตุสมผล

HUAWEI P40 Series เป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับสัญญาณ 5G ประเทศไทยเต็มรูปแบบ สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรออัปเดท และยังรวมถึงคุณสมบัติที่รองรับอนาคตได้กับสัญญาณ 5G ในทุกย่านความถี่ที่ประเทศไทยเราจะมีโอกาสหยิบ…