oppo k1

0

k11 | oppo k1 | หลุดข้อมูลของ Oppo R15X ที่มาพร้อมความจุถึง 128GB
หลุดข้อมูลของ Oppo R15X ที่มาพร้อมความจุถึง 128GB

ความจุถือว่าเป็…

ooppo 1 | oppo k1 | ชมภาพหลุด Oppo K1 ที่มาพร้อมกับหน้าจอมีรอยบากแบบหยดน้ำ
ชมภาพหลุด Oppo K1 ที่มาพร้อมกับหน้าจอมีรอยบากแบบหยดน้ำ

ยังคงทยอยออกรุ่…