OPPO A74

OPPO extends RAM Expansion Technology to its A Series smartphones 1 | OPPO A74 | OPPO เปิดการอัปเดตเทคโนโลยี RAM Expansion บนสมาร์ทโฟน A Series
OPPO เปิดการอัปเดตเทคโนโลยี RAM Expansion บนสมาร์ทโฟน A Series

OPPO  ประกาศเปิดใช้งานเทคโนโลยี Memory Expansion Technology หรือ RAM Expansion ของ OPPO เพิ่มเติมในรุ่น OPPO A94, OPPO A74 5G และ OPPO A74 ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับ…