Online Marketing

0

Online is Dangerous
งานวิจัยล่าสุดชี้ “นักเรียน นักศึกษา” แยกแยะบทความประชาสัมพันธ์และข่าวจริงๆ บนเว็บไซต์ไม่ออก

งานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัย Stanford ชี้ให้เห็นว่านักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่แยกแยะไม่ออกว่าบทความบนเว็บไซต์นั้น บทความไหนเป็นข่าวจริงๆ และบทความไหนเป็นบทความสปอนเซอร์จากผู้สนับสนุน ซึ่งนั่นนำมาซึ่งความกัง…