oneui 2.0

Samsung ปล่อยอัปเดต Android 10 ให้สมาร์ตโฟนอีก 3 รุ่น

Samsung ปล่อยอัปเดต Android 10 ครอบด้วย One UI 2.0 สำหรับสมาร์ตโฟนทั้งหมดสองรุ่นในเดือนนี้ ได้แก่ Samsung Galaxy M40 และ Galaxy A70s แต่นอกจากสองรุ่นนี้แล้วก็ยังมีอีกสามรุ่นที่จะได้รับอัปเดตเช่นกัน สมาร์ตโ…