OnePlus X Ceramic

0

OnePlus X Ceramic limited edition สุดหรูและจำนวนจำกัด! จะวางจำหน่ายพรุ่งนี้แล้ว!!!

OnePlus X Ceramic limited edition เป็นรุ่นพิเศษที่ผลิตจำนวนจำกัด โดยจะวางจำหน่ายในประเทศอินเดีย ในวันที่ 8 มกราคมซึ่งก็คือพรุ่งนี้แล้วนะครับ โดยต้องมีบัตรเชิญและต้องไปซื้อในสถานที่เฉพาะและมีเวลาในการซื้อจำ…