one ui watch

one ui watch auto app installation | one ui watch | Samsung เปิดตัว One UI Watch ระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับนาฬิกา
Samsung เปิดตัว One UI Watch ระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับนาฬิกา

Samsung เปิดตัวระบปฏิบัติการสำหรับนาฬิกาเวอร์ชันใหม่ในชื่อว่า One UI Watch ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของ Wear OS  แม้ว่า Samsung ไม่ได้เผยรายละเอียดของ Galaxy Watch4 แต่ก็ยืนยันแล้วว่าจะเปิดตัวโดยใช้ One UI Watch …