One Nokia Microsoft

0

เผยเอกสาร Infographic ที่ Microsoft ทำแจกพนักงาน Nokia ในวันที่จะเข้ารวมกิจการ สวยงามและสร้างสรรค์

ในช่วงก่อนที่ Microsoft จะควบรวมกิจการกับส่วนผลิตมือถือและบริการของ Nokia นั้น ทาง Microsoft ได้ว่าจ้างให้บริษัท TCOLondon จัดทำหนังสือพิเศษเพื่อแจกให้กับพนักงานของ …