Olympic Toyko 2020

งานกีฬา Olympic Toyko 2020 ที่ญี่ปุ่นได้มีการเปิดเพลงประจำอนิเมะในงานตามประเภทกีฬา!

Olympic Toyko 2020 คืองานการแข่งขันความสามารถทางกีฬาหลากหลายอย่าง จากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น ปิงปอง เตะบอล เล่นบาส ตีเทนนิส วอลเล่บอล ซึ่งงานกีฬานี้จะจัดขึ้นทุกๆ ปี ที่แตกต่างกันคือประเทศที่จัดงาน หรือก…