NuiShow

0

NuiShow โซเชียลมีเดี่ยว : Talk Tech Spectacular ครั้งแรกของเจ้าพ่อไอที ‘หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์’ กับก่อการโชว์ครั้งใหญ่ในชีวิต!!!

ครั้งแรกของเจ้าพ่อไอที ‘หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์’ กับก่อการโชว์ครั้งใหญ่ในชีวิต ทอล์คโชว์ไอที ‘Nui Show โซเชียลมีเดี่ยว: Talk.Tech.Spectacular’