Nubia Z18 Mini

0

nubia-z-17
Nubia Z18 Mini มาแน่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 11 เมษายนนี้

Nubia เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของตนมาในชื่อ Z5 ต่อจากนั้นก็มี Z7, Z9 และ Z11 ตามกันออกมา ก่อนที่ตัวเลขจะกระโดดข้ามไปเป็น Z17 ในปีที่ผ่านมา และล่าสุดนี้กับมือถือในปี 2018 ทาง ZTE Nubia เองก็เตรียมใช้ชื่อรุ่น…